ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งาน

เว็บไซต์ Kaideehome.com ให้บริการลงประกาศอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ผู้ใช้งานรับทราบและยินยอมปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ที่ออกโดยผู้ให้บริการอย่างไม่มีเงื่อนไข หากไม่ปฏิบัติตามกฏ ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับการให้บริการ และลบประกาศพร้อมทั้งข้อความทั้งหมดของผู้ใช้บริการ รวมถึงเพิกถอนสิทธิการใช้งานตลอดจนสมาชิกภาพได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. ผู้ใช้ที่สมัครสมาชิกเว็บไซต์จะต้องสมัครสมาชิก และกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน พร้อมทั้งทำการยืนยันตัวตนด้วยตัวเองผ่านทางอีเมลก่อนเริ่มการใช้งานเว็บไซต์
2. การลงประกาศอสังหาริมทรัพย์ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่กำกวม และไม่ซ้ำกัน หากพบข้อมูลไม่ถูกต้องทางผู้ให้บริการสามารถลบข้อมูลประกาศทิ้ง พร้อมทั้งเพิกถอนสมาชิกภาพได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
3. อนุญาติให้ลงประกาศเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ห้ามลงประกาศสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
4. ต้องระบุตำแหน่งอสังหาริมทรัพย์บนแผนที่ให้ถูกต้อง
5. ห้ามใช้รูปภาพประกอบ/วีดีโอ/เสียง/การนำเสนอทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหว ที่เข้าข่ายหลอกลวง หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง
6. ข้อมูลตลอดจนรูปภาพประกอบ/วีดีโอ/เสียง/การนำเสนอทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหว จะต้องไม่เป็นเนื้อหาที่ผิดศีลธรรมอันดี หรือทำให้ผู้อื่นนั้นเสียหาย รำคาญใจ หรือก่อเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเกิดด้วยความตั้งใจหรือไม่
7. ห้ามใช้ข้อความไม่สุภาพ-หยาบคาย ตลอดจนหมิ่นเหม่ ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
8. ผู้ลงประกาศต้องรับผิดชอบเต็มที่ต่อการลงประกาศของท่าน ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับการติดต่อที่เกิดขึ้นหลังจากการลงประกาศ อนึ่งหากไม่ต้องการลงประกาศอีกต่อไป ผู้ใช้สามารถลบประกาศของท่านได้ที่หน้าสมาชิก
9. เว็บไซต์ Kaideehome.com เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เท่านั้น มิได้มีความเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับเนื้อหาหรือข้อมูลข้องผู้ประกาศที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ตลอดจนปกป้องตนเองจากอาชญากรรม การหลอกลวง หรือการต้มตุ๋น
10.0 หากผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ
11. ข้อมูลเนื้อหา และการออกแบบเว็บไซต์ ต่างๆที่ ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนรายละเอียดประกาศที่ลงประกาศโดยผู้ใช้ ผู้ให้บริการขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ ผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำหรือ นำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษร
12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ลดหรือเพิ่มเติมกฏระเบียนการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Admin : kaideehome.com 12/1/2021

Download document

Enter your email before downloading this document

Compare

Enter your keyword