วิธีการเพิ่ม Google Map

วิธีการเพิ่มแผนที่ด้วย Google Map ในช่องรายละเอียด

ท่านสามารถเพิ่มแผนที่ Goolge Map ในช่องรายละเเอียดของประกาศได้โดยการ Copy Code Embeded ใน Google Map มาใส่ในช่อง รายละเอียดในบริเวณส่วนท้ายของประกาศที่ท่านต้องการ หรือจะใช้วิธีการ Copy ลัดติจูด และลองติจูดมาใส่ในช่องพิกัดตาม Google Map ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. เมื่อท่านทราบว่าทรัพย์ที่ต้องการลงประกาศอยู่ตำแหน่งพิกัดใดใน Google Map ให้ Click แชร์
2. Click ที่ ฝังแผนที่
3. Click ที่คัดลอก HTML
4. นำ Code HTML ที่มาจาก Google Map มาใส่ในช่องรายละเอียด
5. กดปุ่ม Ctrl+V เพื่อใส่ Code ในช่องวาง Code Embeded
6. แผนที่ Google Map ตามพิกัดจะปรากฏในช่องรายละเอียดตามที่ท่านต้องการ

ท่านสามารถเลือกใช้วิธีการใส่แผนที่ลงในประกาศของท่านโดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ตามความสะดวก แต่ควรเลือกใช้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น การใส่แผนที่จะทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้รู้จักพิกัดของทรัพย์ของท่าน กรณีที่ไม่ใส่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการใช้งานของท่านแต่อย่างใด ท่านเลือกที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

รายละเอียดที่ควรทราบ

Download document

Enter your email before downloading this document

Compare

Enter your keyword