การเพิ่ม Map ในลองติดจูด

วิธีการเพิ่มพิกัด Google Map ช่องลัดติจูด ลองติจูด

ท่านสามารถเพิ่มแผนที่ Goolge Map ในช่องพิกัดตาม Google Map มาใส่ในช่องลองติจูด และลัดติจูดด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. เมื่อท่านทราบว่าทรัพย์ที่ต้องการลงประกาศอยู่ตำแหน่งพิกัดใดใน Google Map ให้ Copy ตัวเลขบนแถว URL หลังเครื่องหมาย @ ตามตัวอย่างคือ 13.7580556,100.2805057
2. นำตัวเลขมาใส่ในช่อง ลัดติจูด ลองติดจูด จากตัวอย่าง 13.7580556, 100.2805057 ในส่วนของ 13.7580556 คือตัวเลขที่จะนำมาใส่ในช่องลัดติจูด และ 100.2805057 คือตัวเลขที่จะนำมาใส่ในช่องลองติจูด
3. พิกัดตาม Google Map จะเข้ามาอยู่ในช่อง พิกัดตาม Google Map ดังภาพ
ท่านสามารถเลือกใช้วิธีการใส่แผนที่ลงในประกาศของท่านโดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ตามความสะดวก แต่ควรเลือกใช้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น การใส่แผนที่จะทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้รู้จักพิกัดของทรัพย์ของท่าน กรณีที่ไม่ใส่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการใช้งานของท่านแต่อย่างใด ท่านเลือกที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

Download document

Enter your email before downloading this document

Compare

Enter your keyword