บุญชัย ชาติเชื้อชุติมา

บุญชัย ชาติเชื้อชุติมา

Email: b_cake03@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์: +10809570777
อดีตพนักงานธนาคารเอกชน ปัจจุบันกเษียนอายุการทำงาน

รายการประกาศ(1)

ขายทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่ โครงการหมู่บ้านบุศรินทร์ บางปลา เทพารักษ์

ขาย

ทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่อาศัย มือแรกของโครงการ อยู่ในย่านชุ […]

96 ตารางเมตร
3
2