นายมนตรี จริยากูล

นายมนตรี จริยากูล

Email: marketing@compactlabelling.com เบอร์โทรศัพท์: 0818077146
ที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์สร้างเป็นโรงงาน 2 ชั้น *มีเนื้อที่ 29x38 เมตร (3.26 งาน) *มีพื้นที่ชั้นล่าง 1000 ตรม. พื้นที่ชั้นบน 1,000 ตรม. *รับน้ำหนักได้ 500 กิโลกรัม/ตารางเมตร *พื้นโรงงานทาสี อีพ๊อกซี่ ทั้งสองชั้น *ห้องน้ำ ชั้นล่าง 6 ห้อง ห้องน้ำชั้นบน 5 ห้อง *หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ยาวมีชุดละ2ราง ชั้นล่างมี 127 ชุด ชั้นบนมี 85 ชุด *ชั้นบนหลอดตะเกียบมี 6 ชุด ปั๊มน้ำถังสแตนเลส 1 ถัง *ปั๊มลมโรตารี่ ขนาด 1 ตัน 1 ตัว ,แอร์คอนดิชั่น 31 ตัว *ตู้ คอนโทรลไฟฟ้า เป็นระบบในโรงงาน ,ลิฟท์ ขนสินค้า 1 ตัว *พื้นโรงงาน ทาสีอีพ๊อกซี่ อย่างดี เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิค, อาหารและยา

รายการประกาศ(1)

ที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์สร้างเป็นโรงงาน 2 ชั้น

ขาย

ที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์สร้างเป็นโรงงาน 2 ชั้น *มีเนื้อท […]

1919.13 ตารางเมตร
11