ค้นหาทรัพย์

ที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์สร้างเป็นโรงงาน 2 ชั้น

ขาย

ที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์สร้างเป็นโรงงาน 2 ชั้น *มีเนื้อท […]

1919.13 ตารางเมตร
11